Údržba

V rámci údržby zajistíme chod objektu po jeho technickoprovozní stránce. Kvalifikovaní zaměstnanci rychle odhalí nedostatky, které je potřeba napravit. Pravidelnou údržbou nemovitosti předcházíme závažnějším situacím, které mohou ohrozit chod objektu. Jednotlivé kontroly a revize jsou předem plánovány formou harmonogramů, tak aby nám opravdu nic neuniklo. Vše se naplánovat nedá, proto drží zaměstnanci údržby tzv. havarijní pohotovost. Nemovitost jednoduše udržujeme v plynulém provozu.