Informační grafika

Grafické oddělení společnosti Danpe Group s.r.o. navrhne jednotná značení Vašeho objektu. Vaší nemovitosti zpracujeme kompletní Brand, pod kterým vytvoříme venkovní i vnitřní značení, plány areálu, informační tabule, parkovací značení, zpracujeme provozní řád i řád pro zaměstnance, karty pro návštěvy, zaměstnance i parkovací karty. To vše s logem Vaší nemovitosti. Tento inovativní přístup usnadní provoz a orientaci v objektu a zároveň vytvoří profesionální image Vaší nemovitosti.