Ochrana osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Danpe Group s.r.o.
U Stavoservisu 659/3
10800 Praha 10
IČ: 04980069
DIČ: CZ04980069

Provozujeme firemní prezentaci na webových stránkách www.danpe-group.cz

Pro poskytování našich služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře
Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Uvedené jméno, kontaktní email a údaje poskytnuté v textové části formuláře.

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně poptávaných služeb.

Na základě, jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle jeden měsíc od naší poslední komunikace.

II. Kdo se k datům dostane?
Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho webu. Jsou to:
–   Poskytovatel internetových služeb WEDOS.cz (společnost WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou,              IČ: 28115708, zapsaná v OŘ vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1886)
Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět
V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@danpe-group.cz

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 01. 06. 2022

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Danpe Group s.r.o., se sídlem U Stavoservisu 659/3, IČ: 04980069, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C256311 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
–   jméno a příjmení
–   název společnosti
–   e-mail
–   telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem odpovědi na Vámi položený dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu jednoho měsíce.

3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

_utma

Používá se k určení nových a starých návštěvníků

2 roky

Google Analytics

_utmb

Používá se k určení nových session

30 minut

Google Analytics

_utmz

Používá se k určení zdroje návštěvnosti, média, názvu kampaně a výrazu kampaně, který uživatele přivedl na váš web

6 měsíců

Google Analytics

_utmv

Používá se k ukládání dat vlastních proměnných na úrovni návštěvníka

6 roky

Google Analytics

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a.    Poskytovatel zpracovatelských softwarů
b.    Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
–   vzít souhlas kdykoliv zpět
–   požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
–   vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
–   požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.